icons8 flash on 500 סלקליין למתקדמים

סלקליין למתקדמים

הליכה למרחקים, תרגילים וקפיצות

אז אתם כבר מתקדמים? קחו את עצמכם לרמה הבאה

ערכות סלקליין שכוללות את כל מה שצריך כדי להגיע למרחקים ארוכים או לקפוץ גבוה

Chi slackline סלקליין צ'י

אתם כבר מתקדמים

קחו את עצמכם לרמה הבאה עם ערכות סלקליין שכוללות את כל מה שצריך כדי להגיע למרחקים ארוכים או לקפוץ גבוה