ערכות סלקליין למתחילים

יותר זמן הליכה ומינימליזם

 ערכות סלקליין ברוחב 50 מ"מ (2 אינץ') הנמתחת באמצעות ראצ'ט וערכות פרימיטיב מינימליסטיות שקל לקחת לכל מקום