25kn – קרבינת פלדה ננעלת

קרבינת פלדה ננעלת לצרכי עגינה שונים. מתאימה לחיבור הסלקליין לעץ ובתוך מערכת פרימיטיב.

הצורה האובאלית מבטיחה פיזור העומס בצורה נכונה ובטיחותית.

גימור חלק לשמירה על הציוד.

34.9

קיים במלאי