ליין-לוקר

אמצעי מתכת אשר משמש לעגינת סלקליין 25 מ"מ בשימוש עם קרבינה או שאקל.

יש לרכוש שאקל או קרבינה בנפרד.

המחיר ליחידה.

22.0