icons8 privacy 500 מדיניות פרטיות
 

מדיניות פרטיות

לא מסובך – הפרטיות שלכם חשובה לנו

אנחנו מבטיחים לא להעביר את פרטיכם האישיים, אלא כדי לספק לכם שירות ישיר ומהיר

פרטים אישיים: לא נעביר אף אחד מפרטיכם לגוף שלישי לצורך רווח-כספי כזה או אחר. השימוש בפרטים האישיים יהיה לצורך אספקת מוצר מהירה, העברת מידע על אופן השימוש במוצר ובמוצרים נוספים אלא אם תסכימו במפורש.

פרטי תשלום: איננו שומרים כל מידע על אמצעי התשלום שלכם. התשלום נעשה באמצעות שירותים מאובטחים.